Αναρτώνται οι θέσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας που αφορούν το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), όπως αυτές προέκυψαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, κατά την 12/2016 τακτική συνεδρίασή της , μετά από εισήγηση της Μ.Ε. Περιβάλλοντος - Υδάτινου Δυναμικού.

Οι θέσεις του Τμήματος διαβιβάστηκαν προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος  κ. Νίκο Υφαντή και ετέθησαν υπόψη από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Ρόκο Κωνσταντίνο κατά τη σημερινή (28-07-2016) συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας,  η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και είχε ως μοναδικό θέμα συζήτησης το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι θέσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας είναι:

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ