Συνάδελφοι

Πληροφορούμε ότι από Παρασκευή 16/12/2016 εως την Δευτέρα 19/12/2016 (λόγω μεταφοράς των πληροφοριακών του συστημάτων) οι κάτωθι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες κατά διαστήματα:

  • Το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Η Κεντρική Ιστοσελίδα
  • Το σύστημα MyTEE
  • Το Σύστημα Αμοιβών Μηχανικών
  • Το Σύστημα Δηλώσεων Αυθαιρέτων
  • Το Σύστημα Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης
  • Το Σύστημα Πληροφόρησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων και Μελετών