Συνάδελφοι ,

Πληροφορούμε ότι στις αρχές του 2017 θα αρχίσει η εφαρμογή του θεσμού μαθητείας και το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3529/01-11-2016 φεκ) θα οργανώσει και θα λειτουργήσει και τμήμα εφαρμογών Πληροφορικής.

Σύμφωνα με τον θεσμό θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) το οποίο περιλαμβάνει :

  1.   «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» (εν προκειμένω της Πληροφορικής) μια ημέρα την εβδομάδα στο εργαστήριο του 2ου ΕΠΑΛ.
  2.   «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών ανά εβδομάδα (επιμερισμένες σε τέσσερις τουλάχιστον ημέρες).

 

Η διάρκεια της μαθητείας είναι ένα (1) σχολικό έτος, δηλαδή εννέα (9) μήνες.

Η επιβάρυνση για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) είναι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (9,35 €) την ημέρα.

Ο θεσμός αποβλέπει στην στήριξη των αποφοίτων ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, αλλά και την στήριξη των επιχειρήσεων με επιδοτούμενο εργατικό δυναμικό.

Όσοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον εν λόγω θεσμό, απασχολώντας αποφοίτους του τμήματος Πληροφορικής, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον Δ/ντη του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου, Κο Φλωρόπουλο Αθανάσιο, είτε στο τηλέφωνο 6942556483, είτε από τις 09-01-2017 έως τις 25-01-2017 με το σχολείο (2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου) στα τηλέφωνα 2641049642 και 2641031072. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου στην διεύθυνση : http://2epal-agrin.ait.sch.gr