Συνάδελφοι

Επειδή τα ερωτήματα τόσο προς το Τεχνικό Επιμελητήριο όσο και προς τις Πολεοδομίες γύρω από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. είναι πολλά, γίνονται γνωστά τα εξής :

i. Ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. είναι σε ισχύ από 01-10-2010(δεν έχει αποφασισθεί αναβολή ή παράλληλη εφαρμογή)

ii. Δεν έχουν ακόμα ορισθεί Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές(η διαδικασία είναι σε εξέλιξη)

iii. Από 09-01-2011 το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (Π.Ε.Α. κτιρίου) θα είναι απαιτητό στις μεταβιβάσεις (δεν δόθηκε κάποια παράταση)

iv. Υπάρχει πληροφόρηση ότι εντός των ημερών θα αποσταλεί εγκύκλιος προς τα Πολεοδομικά Γραφεία, στην οποία θα διευκρινίζονται πλείστα ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο ελέγχου ή θεώρησης της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου (Μ.Ε.Α.), την τροποποίηση του άρθρου 25, το επιμερισμό της αμοιβής των μηχανικών που συνυπογράφουν την Μ.Ε.Α. κτιρίου, την επίβλεψη του Ελέγχου Θερμομονωτικής Επάρκειας (Ε.Θ.Ε.) κτιρίου και της Μ.Ε.Α. κτιρίου καθώς και άλλα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

v. Για τις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί αίτηση για χορήγηση οικοδομικής αδείας μετά την 01-10-2010 και πριν τις 23-11-2010(τροποποίηση άρθρου 25) η εγκύκλιος θα προβλέπει (κατά πληροφορίες) ότι οι μελέτες υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων που δεν ήταν απαιτητές πριν τις 23-11-2010 δεν θα είναι υποχρεωτικές (η εκπόνηση και κατάθεση αυτών) αλλά προαιρετικές και με ευθύνη του ιδιώτη Μηχανικού θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της Μ.Ε.Α.

Η τελευταία επιμέρους διευκρίνιση δίδεται καθώς ήδη απασχολεί άμεσα συναδέλφους και είναι πληροφόρηση η οποία ανακοινώνεται με κάθε επιφύλαξη αφού η εγκύκλιος δεν έχει αποσταλεί.

Θυμίζουμε ότι η θέση του Περιφερειακού Τμήματος έχει εκφραστεί με την από 24-11-2010 επιστολή μας προς τον Πρόεδρο κο Χρ. Σπίρτζη με την οποία ζητείται η παράλληλη εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ με το προ 01-10-2010 καθεστώς για ένα τουλάχιστον εξάμηνο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΑΚ (22/12/2010)