Συνάδελφοι,

επειδή έχουν εντοπισθεί πολλά προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου περί υποχρεωτικής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίου κατά τις μεταβιβάσεις, ο Πρόεδρος του τμήματος απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Σπίρτζη Χρήστο η οποία κοινοποιήθηκε  και στην αρμόδια Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Καραβασίλη Μαργαρίτα και τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.  Στόχος αυτής είναι να γίνουν ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η έστω και μικρή αναβολή εφαρμογής του μέτρου και σε κάθε περίπτωση ο άμεσος και γρήγορος ορισμός των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Συνάδελφε Πρόεδρε

Η μη αναβολή εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο αγοράς – πώλησης, η τυχόν μισθωτήριο αυτού και κυρίως ο τρόπος που άρχισε να εφαρμόζεται έχει επιφέρει πλείστα και έντονα προβλήματα:

Συγκεκριμένα:

               I.      Το μέτρο άρχισε να εφαρμόζεται με πολύ μικρό αριθμό Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών πανελλαδικά και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές έχουν οριστεί ελάχιστοι ή και καθόλου

             II.      Ο τμηματικός ορισμός αυτών έχει δημιουργήσει αντιδράσεις για τα κριτήρια που υπήρξαν κατά την επιλογή τους. Εφόσον τηρείται από το Υπουργείο (υπάρχει διαβεβαίωση γιαυτό) ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών θα έπρεπε αυτό να είχε γνωστοποιηθεί από πριν στους αιτούντες συναδέλφους κατά τον χρόνο υποβολής αυτών.

            III.      Οι συνάδελφοι που ορίστηκαν (έστω και αυτοί οι λίγοι) είναι απροετοίμαστοι καθώς ο πρώτος κατάλογος ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν την εφαρμογή του μέτρου.

         IV.      Πολλοί συνάδελφοι στερούνται του λογισμικού καθώς ενώ έχουν πληρώσει δεν έχουν λάβει τους κωδικούς από το Τ.Ε.Ε.

           V.      Ως Περιφερειακό Τμήμα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενημέρωση αυτών, αφού ο κατάλογος τους δεν είναι πλήρης.

         VI.      Ο μη δόκιμος τρόπος εφαρμογής έχει επικοινωνιακά ζημιώσει τον κόσμο των Μηχανικών και το Τ.Ε.Ε. αφού αυτό προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. ως ένα μέτρο το οποίο έχει συντεχνιακό κίνητρο και επεβλήθη προκειμένου οι Μηχανικοί να αποκτήσουν μια πρόσθετη αμοιβή και μόνο.

Συνάδελφε Πρόεδρε

Για όλα τα παραπάνω και πάντα με γνώμονα ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για την επιτυχή εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. ο οποίος αποτελεί σημαντικό και σωστό εγχείρημα για τον εξορθολογισμό των κατασκευών στην χώρα και την προστασία του περιβάλλοντος και συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την σοβαρή συμβολή και βοήθεια που το Τ.Ε.Ε. έχει πράξει προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και εσείς προσωπικά, θα πρέπει να εξετάσετε άμεσα το πρόβλημα και να ζητηθεί έστω και μικρή αναβολή εφαρμογής του μέτρου εως τουλάχιστον να ολοκληρωθεί το Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σε κάθε περίπτωση (αν αυτό δεν επιτευχθεί) θα πρέπει να μεταδοθεί η πιεστική κατάσταση που υπάρχει προς την Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου ο ορισμός των Επιθεωρητών να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Επίσης επιμέλεια πρέπει να υπάρξει στο ότι πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν λάβει το λογισμικό του Τ.Ε.Ε."