Σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει με την μη λειτουργία της  ΕΠΑΕ και του ΣΧΟΠ και το οποίο απασχόλησε και την Δ.Ε. του τμήματος, στάλθηκε επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς κα Τίνα Μπιρμπίλη και κ. Ιωάννη Ραγκούση η οποία και κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη όπως επίσης και στον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαο Υφαντή καθώς και στον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο. Η επιστολή έχει ως εξής:  

"Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Με την εφαρμογή του νέου νόμου για τη διοικητική μεταρρύθμιση («Καλλικράτης») από 1-1-2011, έχει προκύψει μείζον πρόβλημα καθώς όπως γνωρίζετε δεν λειτουργούν δύο πολύ σημαντικά συλλογικά όργανα της προηγούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για την μη λειτουργία της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) καθώς και του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος (Σ.ΧΟ.Π.) στην Αιτωλοακαρνανία.

Επισημαίνουμε ότι οι οχλήσεις από συναδέλφους είναι πολλές και δικαιολογημένες αλλά και η υφιστάμενη ταλαιπωρία των πολιτών μεγάλη. Κυρίως όμως δεν είναι ενημερωμένοι ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες προς τους οποίους απευθύνουμε ανάλογα ερωτήματα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προς επίλυση του προβλήματος καθώς η λειτουργία και των δύο αυτών συλλογικών οργάνων είναι νευραλγικής σημασίας".