Συνάδελφοι

σχετικά με την ανησυχία που υπάρχει απο πολλούς συναδέλφους για την διατήρηση ή όχι του Τμήματος Περιβάλλοντος στο Αγρίνιο στάλθηκε ανάλογη επιστολή προς τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο και τον συνάδελφο κ. Νίκο Υφαντή η οποία και κοινοποιήθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αξιότιμοι κύριοι Αντιπεριφερειάρχες

Εκφρασμένη είναι η ανησυχία πολλών συναδέλφων της περιοχής Αγρινίου σχετικά με το Τμήμα Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που βρίσκεται στο Αγρίνιο. Το θέμα απασχόλησε την Διοικούσα Επιτροπή και προς τούτο προβαίνουμε στην παρούσα επιστολή προς εσάς.

Σύμφωνα με τον νέο οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (όπως αυτός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα), στην Περιφερειακή Ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας προβλέπεται Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας μόνο στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας στο Μεσολόγγι.

Με γνωστούς τους λόγους που καθιστούν επιβεβλημένη την ύπαρξη τμήματος και στο Αγρίνιο οι οποίοι εντοπίζονται τόσο στην μεγάλη έκταση του Νομού αλλά και στον όγκο εργασίας που αντιστοιχεί στην περιοχή του Αγρινίου, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να επέλθει αλλαγή του οργανισμού της Περιφέρειας ώστε στο Μεσολόγγι να υπάρξει Διεύθυνση και Τμήμα στο Αγρίνιο ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να προβλεφθεί η δημιουργία Γραφείου Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στο Αγρίνιο.

Αναμένουμε ενημέρωσή μας καθώς και την συνδρομή σας προς επίλυση του προβλήματος".