Συνάδελφοι

Σχετικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών και κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής στάλθησαν επιστολές προς τους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας , τον Δήμαρχο Αγρινίου, το Εμπορικό Επιμελητήριο, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών όπως επίσης προς τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Αιτωλοακαρνανίας. Οι επιστολές έχουν ως εξής:

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ