Συνάδελφοι

Σχετικά με το γνωστό πρόβλημα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας  η Δ.Ε. του ΤΕΕ αποφάσισε να ζητήσει την συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του ΤΕΕ . Η επιστολή έχει ως εξής:

"Από τον Ιούνιο του 2010 έως και σήμερα ο τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος Τριχωνίδας, (καλύπτει το μισό νομό Αιτωλοακαρνανίας), με απόφασή του την οποία κοινοποίησε στο ΤΣΜΕΔΕ Αγρινίου δεν χορηγεί φάρμακα στα μέλη μας πληρώνοντας μόνο την νόμιμη συμμετοχή αλλά καταβάλλοντας ολόκληρο το ποσό. Για το ζήτημα υπάρχουν πάμπολλες συζητήσεις στην Διοικούσα Επιτροπή και παρεμβάσεις στον τοπικό αλλά και στον κεντρικό Φαρμακευτικό Σύλλογο όπως επίσης και στο τοπικό και κεντρικό ΤΣΜΕΔΕ χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα ο παραπάνω τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος εξαιτίας διαμάχης με το ΤΣΜΕΔΕ σταμάτησε να χορηγεί φάρμακα στους ασφαλισμένους του ταμείου μας παρά μόνο αν αυτά πληρωθούν μετρητοίς. Αυτό σε συνδυασμό με την μέχρι πρότεινος έλλειψη ελεγκτή ιατρού έκανε δυσβάσταχτο το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε μια εποχή που ούτως ή άλλως είναι οικονομικά δύσκολη.

Έπειτα λοιπόν από αποστολή εγγράφου μας (συν. 1) προς το υγειονομικό τμήμα του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με το αν μπορεί να γίνει καταγγελία στο Φαρμακευτικό σύλλογο Τριχωνίδας, έχουμε την απάντηση του ΤΣΜΕΔΕ στο υπ. αριθμ 155570/23-12-2010 έγγραφο (συν. 2) σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση μεταξύ του ΤΣΜΕΔΕ και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχ/δας δεν είναι δυνατόν να διακοπεί, καθώς η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Ε.Τ.Α..Α. και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι ενιαία και καλύπτει όλους τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Η Διοικούσα επιτροπή του τμήματός μας λαμβάνοντας υπόψη τις πάμπολλες και πλέον καθημερινές οχλήσεις από τους συναδέλφους και θέλοντας να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του ΤΕΕ επιθυμεί όπως εξετάσετε το θέμα και μας ενημερώσετε το δυνατόν συντομότερο για τις δυνατότητες παρέμβασης που υπάρχουν από μέρους σας είτε από μέρους μας ακολουθώντας τη νομική οδό".

                  

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

Ρόκος Κωνσταντίνος