Συνάδελφοι

Για το μείζον θέμα της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας στο Μεσολόγγι και προκειμένου να επιτευχθεί η στελέχωσή του και η εν τέλει ομαλή λειτουργία του στάλθηκε επιστολή προς τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο και Νικόλαο Υφαντή η οποία κοινοποιήθηκε και προς τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αξιότιμοι Αντιπεριφερειάρχες

Οι οχλήσεις οι οποίες υπάρχουν από πολλούς συναδέλφους σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στο Μεσολόγγι είναι πράγματι πολλές και έντονες, αλλά κυρίως κρίσιμες για πολλούς επαγγελματίες (συνεργεία – πρατήρια κ.λ.π.) συμπολίτες μας.

Είναι γνωστό ότι προς τούτο υπήρξε στο εγγύς παρελθόν απευθείας προφορική συνεννόηση με εσάς όπου μας κάνατε γνωστή την βούλησή σας ως προς την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Επανερχόμεθα όμως σήμερα επιτακτικά, λόγω κρισιμότητας του θέματος, καθώς η υπηρεσία (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας) εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς στελεχωμένη και το πρόβλημα συνεχίζεται αμείωτο ως προς την έντασή του.

Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του προβλήματος από μέρους σας".