Συνάδελφοι

Αναρτάται επιστολή που στάλθηκε προς τον πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπρίτζη και προς τα μέλη αυτής μέσω της οποίας διαβιβάζεται ομόφωνη απόφαση - πρόταση της ΔΕ του τμήματος για διοργάνωση παντεχνικής συγκέντρωσης (όλων των μηχανικών της Αιτ/νιας) η οποία να διεξαχθεί παρευρισκομένου του προέδρου του ΤΕΕ προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση όλων των συναδέλφων λόγω των κρίσιμων ζητημάτων και προβλημάτων που απασχολούν όλους μας. Η επιστολή έχει ως εξής.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ