Συνάδελφοι

Λόγω των προβλημάτων και των οχλήσεων που λαμβάνουν χώρα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Κων/νος Ρόκος προέβη σε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αγαπητέ Πρόεδρε,

Ως συνέχεια της χθεσινής επιστολής (30 Ιουνίου 2011) που απέστειλε ο συνάδελφος Πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος (Κεντρική & Δυτική Θεσσαλία) με θέμα : «Εφαρμογή του νέου νόμου για τις αμοιβές Μηχανικών» καλυπτόμενος από το περιεχόμενό της και συνεπικουρώντας κατά το αναγκαίον, πρέπει να θυμίσω τις δύο βασικές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από μέρους μας (ΤΕΕ) κατά την ψήφιση του Ν. 3919/2011 (κλειστά επαγγέλματα) και τις οποίες είχε αποδεχθεί το Υπουργείο. Δηλαδή

i. Θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Σ.Ι.Ε.) από το ΤΕΕ και κατάργηση της αυτεπιστασίας στα ιδιωτικά έργα.

ii. Θέσπιση Φορέα Μητρώων Διαβάθμισης και Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων από φορέα του ΤΕΕ με συμμετοχή ΓΕΣΕΒΕ, ΓΕΣΕΕ και αρμοδίων Υπουργείων, Υ.ΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝΑ.

Τα ερωτήματα των συναδέλφων για το τι θα γίνει μετά την 4η Ιουλίου είναι πράγματι πολλά, φορτισμένα από το άγχος της κρίσης του επαγγέλματος και κυρίως μη μπορώντας σήμερα να δοθούν επαρκείς απαντήσεις διαφαίνεται καθαρά πλέον η σύγχυση και η ταλαιπωρία που θα επικρατήσει από Δευτέρα στις Πολεοδομίες, με αποτέλεσμα αυτά να συνοδεύονται από αφοριστικές κρίσεις για το ΤΕΕ και τον ρόλο του.

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Οι αντιδράσεις των συναδέλφων είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Η χαρακτηριστική και πράγματι αδικαιολόγητη καθυστέρηση της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει όσα ο Ν. 3919/2011 προβλέπει (Προεδρικά Διατάγματα – Υπουργικές Αποφάσεις) προκειμένου αυτός να εφαρμοστεί δεν μας απαλλάσσει ως ΤΕΕ τουναντίον αναδεικνύει και καταδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι έχουμε συρθεί από τις εξελίξεις.

Επιβάλλεται άμεσα το ΤΕΕ με ανακοίνωσή του να πληροφορήσει υπεύθυνα για τα ισχύοντα στην μεταβατική αυτή περίοδο παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ενημερώνοντας, εως ότου το τοπίο γίνει καθαρό.

Ταυτοχρόνως άμεσα να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες προς έκδοση των εγκυκλίων ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να απομακρυνθεί η σύγχυση και να μειωθεί η ταλαιπωρία των συναδέλφων στις Πολεοδομίες. Επίσης να επισπευσθεί κάθε διεργασία και διαδικασία η οποία απαιτείται προκειμένου να προχωρήσει η θέσπιση του Μητρώου Διαβάθμισης και Πιστοποίησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και κυρίως η θεσμοθέτηση του ΜΗΣΙΕ έτσι ώστε να μην συρθούμε για άλλη μια φορά από τις εξελίξεις ή και ξεπεραστούμε από αυτές.

Τέλος αφορμής δοθείσης πλην όμως αιτιών υπαρχόντων, θεωρώ αναγκαίο και το μεταφέρω με την προσήκουσα ανησυχία, ότι παρατηρείται όχι απλά μια διαμαρτυρία των συναδέλφων, αλλά μια εντεινόμενη και αυξανόμενα παγιωθείσα αφοριστική διάθεση αυτών απέναντι στο ΤΕΕ, κυριαρχώντας μια λογική ισοπέδωσης η οποία σαφώς πρέπει να μας θέσει σε περαιτέρω εγρήγορση προκειμένου να απομακρυνθεί η διάθεση αυτή πριν φθάσει σε μη αναστρέψιμα όρια".