Συνάδελφοι

Αναρτάται η επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Αποστολόπουλο Αναστάσιο σχετική με την καταγγελία της συναδέλφου Αικατερίνης Τσιπά. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ