Συνάδελφοι

Αναρτάται επιστολή η οποία στάλθηκε προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη Χρήστο σχετική με τις εξετάσεις των Υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών ώστε να υπάρξει ανάλογη παρέμβαση.

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΑΡΧΕΙΟ