Λόγω δημοσιεύματος στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο (agriniopress) σχετικά με δυσλειτουργίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας το οποίο εδρεύει στο Μεσολόγγι και την υποστηριζόμενη στο άρθρο μη παρέμβαση του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ (και όχι «παραρτήματος» του ΤΕΕ) είναι αναγκαίο να υπομνηθεί:

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας συνεπές ως προς τον παρεμβατικό του ρόλο όχι μόνο έγκαιρα αλλά και προληπτικά έχει παρέμβει τόσο για την μη δημιουργία του ζητήματος αλλά και για την θεραπεία του.

Είναι γνωστή η παρέμβαση προληπτικού χαρακτήρα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας πριν ακόμη δημιουργηθεί το πρόβλημα όπου με επιστολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες (κοιν. Περιφερειάρχη) ζητούνταν η αλλαγή του Οργανισμού της Περιφέρειας ώστε να υπάρξει Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στο Μεσολόγγι και Τμήμα στο Αγρίνιο προκειμένου το διαφαινόμενο πρόβλημα να μην λάβει χώρα (ανάρτηση 27-01-2012) ακολουθώντας η δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Αντωνόπουλου για την συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος στο Αγρίνιο (ανάρτηση 1-2-2011).

Στην συνάντηση η οποία έλαβε χώρα στις 8-3-2011 μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα και των Προέδρων των δύο Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (Δυτικής Ελλάδας & Αιτωλοακαρνανίας) κ. Αθανασίου Γιανναδάκη και κ. Κωνσταντίνου Ρόκου αλλά και μελών των Διοικουσών Επιτροπών το πρόβλημα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας τέθηκε ως κυρίαρχο και υπήρξε η δέσμευση από τον Περιφερειάρχη ότι το θέμα θα λυθεί με αλλαγή του Οργανισμού της Περιφέρειας.

Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος η επιστολή προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες (ανάρτηση 12-04-2011) κ.κ. Αντωνόπουλο Βασίλειο και Υφαντή Νικόλαο της οποίας προηγήθη παρέμβαση προφορική για το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης της υπηρεσίας αλλά και την κρισιμότητά του για τους επαγγελματίες συμπολίτες μας.

Συνεπώς σωστά εντοπίζεται στο δημοσίευμα η κρισιμότητα του προβλήματος καθώς αυτό αφορά πλήθος επαγγελματιών και έχει άμεσο αντίκτυπο στην περαιτέρω επιβράδυνση της όποιας κινητικότητας οικονομικής έχει απομείνει, εν μέσω της εντεινόμενης οικονομικής ύφεσης, πλην όμως η σωστή αποτύπωση του θέματος αναδεικνύεται από τα παραπάνω.

Αυτονόητα προκύπτει ότι παρ΄ολες τις έγκυρες και έγκαιρες παρεμβάσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας αλλά και τις δεσμεύσεις οι οποίες υπήρξαν από πλευράς Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειάρχη καμμία από αυτές δεν υλοποιήθηκε έτσι ώστε σήμερα το πρόβλημα να διαιωνίζεται και να βαίνει εντεινόμενο.

Τέλος πληροφορούμε ότι κατόπιν απόφασης της Δ.Ε. του Τμήματος στην νέα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη η οποία επίκειται (μαζί με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας) το θέμα της λειτουργίας των Υπηρεσιών και της Τροποποίησης του Οργανισμού είναι ένα από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στην αντζέντα των θεμάτων της συνάντησης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Ρόκος Κωνσταντίνος