Συνάδελφοι

Αναρτάται επιστολή η οποία εστάλη προς τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα σχετική με την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ