Συνάδελφοι

Λόγω εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. έχει ανακύψει πρόβλημα στην έκδοση αδειών για εργασίας μικρής κλίμακας. Το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα (εκτός των άλλων) και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Με δεδομένο ότι στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας η δραστηριότητα αυτή είναι αυξημένη , στάλθηκε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Καλαφάτη Σταύρο και τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Αλεξιάδη Σωκράτη.

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ