Ως είναι γνωστό το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, επιχειρεί την αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την διόρθωση υπαρχόντων στρεβλώσεων και την επίτευξη οικονομίας κλίμακος.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας διαμόρφωσε τις θέσεις του Τμήματος για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» όπως αυτό εφαρμόζεται την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ειδικότερα για την Αιτωλοακαρνανία.

Οι θέσεις διαμορφώθησαν κατόπιν εισηγήσεων των συναδέλφων Παντελή Αλεξόπουλου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου για το ΤΕΙ Μεσολογγίου και των Γρηγόρη Κυρίτση και Αδάμ Βλαχογιάννη για το ΤΕΣΥΔ Ναυπάκτου για το οποίο συνεδρίασε και η Μόνιμη Επιτροπή Ναυπάκτου.

Επίσης τέθησαν επιπρόσθετα δεδομένα από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Ρόκο μετά τις παραστάσεις του στα Δημοτικά Συμβούλια της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και του Δήμου Ναυπακτίας και τις ανταλλαγές απόψεων με Πρόεδρους Τμημάτων και μέλη ΔΕΠ αλλά και Προϊσταμένους Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη, οι θέσεις του Τμήματος απεστάλησαν στον Υπουργό Παιδείας κο Αρβανιτόπουλο και κατατέθησαν ηλεκτρονικά σε σχετική διεύθυνση του Υπουργείου που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Κοινοποιήθησαν δε στους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, τους Δημάρχους Αιτωλοακαρνανίας, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ττον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τα Περιφερειακά Τμήματα και το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

 

Η επιστολή έχει ως εξής :

ΑΡΧΕΙΟ