Αναρτάται επιστολή η οποία εστάλη προς τον Δήμαρχο Αγρινίου σχετική με την επιτακτική ανάγκη η οποία υπάρχει για άμεση σύνταξη των Αναθεωρήσεων του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου, προσαρμοσμένων στο νέο Γ.Π.Σ. Αγρινίου, προκειμένου να μην λαμβάνει χώρα η εφαρμογή του δυσμενέστερου συντελεστή Δόμησης, ανάμεσα στον μέσο συντελεστή Δόμησης του Γ.Π.Σ. και του οριζόμενου από το Σχέδιο Πόλης Αγρινίου. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ