Λόγω οχλήσεων οι οποίες υπήρξαν για αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (κατηγορίας Ι) χαρακτηριζομένων ως πρόχειρα καταλύματα, η Δ.Ε. εξέτασε το θέμα και διέγνωσε το βάσιμο των οχλήσεων , αποφασίζοντας (ομόφωνα) για το λόγο αυτό, να γίνει παρέμβαση μέσω επιστολής προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία κοινοποιήθηκε προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Αντωνόπουλο Βασίλειο και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ