Λόγω πληροφόρησης η οποία υπάρχει, για πιθανή κατάργηση της Χημικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου, στα πλαίσια καθορισμού αρμοδιοτήτων της νέας οργανωτικής δομής του Γενικού Χημείου του Κράτους, εστάλη επιστολή από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Αιτ/νίας κ. Κ. Ρόκο προς τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη, η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αιτ/νίας, στους Βουλευτές Αιτ/νίας και στους Δημάρχους Αιτ/νίας. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ