Αναρτώνται οι θέσεις - Προτάσεις (όπως αυτές κατατέθηκαν στην Περιφέρεια) του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το Β1 Στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Οι προτάσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ