Αναρτάται Δήλωση του Προέδρου ΔΕ κου Κων/νου Ρόκου σχετικά με τις εξελίξεις στο έργο «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Δήμου Αγρινίου». Η δήλωση έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Θέμα: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

 

Στις 22 Ιουλίου 2013, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 293/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απερρίφθη αίτηση πολιτών περί αναστολής εκτέλεσης πράξεων, οι οποίες αφορούσαν το έργο «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Δήμου Αγρινίου».

Η ανωτέρω απόφαση πυροδότησε εκ νέου έναν δημόσιο διάλογο, με το στοιχείο της παραπληροφόρησης να κυριαρχεί, ο οποίος συνοδεύτηκε δυστυχώς, από γεγονότα, τα οποία ως αποτέλεσμα είχαν να πραγματοποιείται η συνέχιση των εργασιών με την παρουσία Αστυνομικών δυνάμεων.

Είναι αναγκαίο, επειδή οχλήσεις αλλά και ερωτήματα φθάνουν και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, να θυμίσω – επαναφέρω την επιστολή η οποία είχε αποδέκτες τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, τον Δήμαρχο Αγρινίου αλλά και τους Επικεφαλείς των Παρατάξεων, προκειμένου να τεθεί υπ’ όψιν των Δημοτικών Συμβούλων πριν την συζήτηση του θέματος: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Δήμου Αγρινίου», κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Οκτωβρίου 2012.

Σ’ αυτήν επισημάνθηκε η έλλειψη ενημέρωσης των Αγρινιωτών επί των προβλεπομένων στη Μελέτη, από την οποία πήγαζε η σύγχυση και εν τέλει η επισφάλεια για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα αναφερόταν:

«…Πέραν αυτών όμως μετά την ομόφωνη έγκριση της Μελέτης τον Φεβρουάριο του 2012 η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε σε μια δημόσια παρουσίασή της προς τους Αγρινιώτες με την οποία θα λάμβανε χώρα μια πλήρη ενημέρωση επί των προβλεπομένων της Μελέτης.

Έτσι είναι πρόδηλο ότι η σημερινή δύσκολη κατάσταση η οποία δυστυχώς εμπεριέχει  επισφάλεια για την πραγματοποίηση του έργου, χρεώνεται άμεσα στην τακτική που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή , μια τακτική στην οποία δεν χωρούσε η συμμετοχικότητα  και η ενημέρωση του Αγρινιώτικου λαού.

Είναι σαφές ότι η πραγματοποίηση τέτοιων ευαίσθητων έργων απαιτούν την μέγιστη κοινωνική συναίνεση η οποία λόγω της τακτικής που υπήρξε δεν είναι παρούσα και η οποία συναίνεση αν δεν επιτευχθεί, το έργο θα βρίσκεται φορτισμένο υπό μια διαρκή αίρεση και συνεπώς μια διαρκή επισφάλεια...»

Επίσης, υπήρχε πρόταση για ορισμό Τεχνικού Συμβούλου από το ΤΕΕ, ορισμός ο οποίος θα ήταν (και είναι) δυνατόν να δράσει ευεργετικά κατά την εξέλιξη του έργου. Συγκεκριμένα προτείνονταν:

«…Στην δεδομένη στιγμή θέτω υπόψιν του Συμβουλίου σας την δυνατότητα να ζητηθεί εκ μέρους του Δήμου, ο ορισμός Τεχνικού Συμβούλου (Αρχιτέκτονα) απο το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ή άλλου επιστημονικού φορέα ο οποίος θα συνδράμει συμβουλευτικά κατά την εξέλιξη του έργου σε θέματα μελέτης εφαρμογής , επιμέρους αλλαγών ( όσες επιτρέπει η νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων) και γενικότερα σε ζητήματα που θα ανακύψουν κατά την υλοποίηση της μελέτης. 

Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατόν να δράσει καταλυτικά και να αυξήσει το αίσθημα συμμετοχικότητας και ασφάλειας από μέρους του μη συναινούντος σήμερα κόσμου , τουλάχιστον στο μέρος εκείνο που αφορά την ομαλή εξέλιξη του έργου απομακρύνοντας  καχυποψίες και σενάρια που τυχόν διατυπώνονται ως προς αυτά που θα λάβουν χώρα κατά την υλοποίηση του έργου…» 

Η σημερινή ένταση η οποία παρουσιάζεται με την έναρξη των εργασιών, αλλά και τα γεγονότα τα οποία προηγήθησαν, που ως αποτέλεσμα είχαν την καθυστέρηση του έργου (προσφυγή στο ΣΤΕ), ήταν τουλάχιστον αναμενόμενα.

Ασχέτως των κινήτρων, από τα οποία πηγάζουν οι ενέργειες που παράγουν την ένταση αυτή, τα οποία είναι δυνατόν να υπακούουν και σε σκοπιμότητες αλλότριες της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, ή της ιστορίας του Πάρκου και της εμβληματικής θέσης του, στην πόλη του Αγρινίου, το κομβικό που πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι η καλόπιστη πλευρά των Αγρινιωτών, η οποία σαφέστατα και είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δεν είναι ενημερωμένη στον βαθμό που θα έπρεπε να είναι, ακόμα και σήμερα. Είναι δε ακόμα πιο σημαντικό ότι λόγω της έλλειψης πληροφόρησης που υπάρχει και της σύγχυσης η οποία επικρατεί, υπάρχει έδαφος για να καλλιεργούνται σενάρια, τα οποία δεν ισχύουν σε καμμία των περιπτώσεων.

Η σημερινή δύσκολη κατάσταση, ακόμα κι αν εκτονωθεί τοπικά μέσα στον χρόνο, θα ανακύψει εκ νέου κατά την υλοποίηση του έργου, με την επισφάλεια για την πραγματοποίησή του να είναι διαρκώς παρούσα.

Η θεραπεία του προβλήματος εξακολουθεί να είναι στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, η οποία καλείται να πράξει τα αυτονόητα, ήτοι:

i) Να προβεί σε μια επίσημη δημόσια παρουσίαση των προβλεπομένων στην Μελέτη. (Η αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου).

ii) Να ζητήσει τον ορισμό Τεχνικού Συμβούλου (Αρχιτέκτονα) από το ΤΕΕ, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα συμμετοχικότητας και ασφάλειας του καλόπιστα προβληματιζόμενου, σήμερα, κόσμου.

Τα παραπάνω οφείλονται καταρχήν προς τους Αγρινιώτες, οι οποίοι δικαιούνται να πληροφορηθούν για το τι πρόκειται να υλοποιηθεί, ώστε να απομακρυνθεί η καλλιεργούμενη, πολλές φορές σκόπιμα, σύγχυση και παρανόηση, αλλά και προς τους συναδέλφους Μελετητές, Επιβλέποντες και Κατασκευαστές του έργου οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, επιστημονική και επαγγελματική, λόγω της επικρατούσας σύγχυσης και παραπληροφόρησης.

 

                                                                                                                                                              Αγρίνιο 26-08-2013

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΚΟΣ