Συνάδελφοι

προς αντιμετώπιση του παραμένοντος μείζονος προβλήματος της μη λειτουργίας των συλλογικών οργάνων ΕΠΑΕ & ΣΧΟΠ το οποίο και απασχόλησε την Δ.Ε., αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή προς τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη

Την Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος (Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας) απασχόλησε κατά την συνεδρίασή της την 10-2-2011 το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει λόγω μη λειτουργίας δύο πολύ σημαντικών συλλογικών οργάνων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ήτοι της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) καθώς και του Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.)

Η μη λειτουργία των οργάνων αυτών, έχει επιφέρει οχλήσεις έντονες και δικαιολογημένες όχι μόνο από συναδέλφους Μηχανικούς αλλά και από πλήθος πολιτών οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά. Σημειώνεται ότι λόγω μόνο της μη λειτουργίας της Ε.ΠΑ.Ε. ουσιαστικά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών αδειών.

Θυμίζουμε ότι με την από 26-1-2011 επιστολή μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση Ιωάννη και την συναρμόδια Υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Μπιρμπίλη Τίνα είχαμε επισημάνει το πρόβλημα και εγκαίρως ζητήθηκε η επίλυσή του.

Κύριε Περιφερειάρχη επειδή το πρόβλημα προϊόντος του χρόνου γιγαντώνεται θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να συνδράμεται προς επίλυση αυτού, καθώς πλέον οι πιέσεις από συναδέλφους αλλά και πολίτες είναι μεγάλες".